HỘP USB

HỘP USB cũng là một chi tiết không kém phần quan trọng, nó tăng sự sang trong cũng như sự trân trọng của bạn đến khách hàng. Đặc biệt bạn cũng có thể in logo hay thông tin lên hộp

Có thể bạn cần biết