USB GỖ RMU788 hình tròn 2G,4G,8G,16G,32G,64G

Hotline: 093.254.7810

Giới thiệu tóm tắt

Giá: Liên hệ

Giới thiệu chi tiết

USB GỖ mã RMU788 hình tròn, gồm nhiều loại dung lượng 2G,4G,8G,16G,32G,64G


Có thể bạn cần biết